privacybeleid

Door middel van dit privacybeleid willen wij van The DIVISION het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt in het kader van het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk aan u als betrokkene kunnen worden gerelateerd (bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag). Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring u over de rechten waarop u recht heeft.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de voor de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de DSGVO:

The DIVISION
Juergen Buschbaum
Warande 15
9982 Sint-Jan-in-Eremo (Bentille)
België
+32 468 511 463
E-mail: contact(at)thedivision.be

Contactmogelijkheden via de website

Het snelle elektronische contact met ons en de directe communicatie met ons wordt mogelijk gemaakt door het algemene adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) en het contactformulier. Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden uw verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen met het oog op de verwerking van uw aanvraag of om contact met u op te nemen.

De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na opslag is niet meer nodig of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Elke keer dat onze website wordt opgeroepen, worden een aantal algemene gegevens en informatie doorgegeven – ook als deze voor puur informatieve doeleinden worden gebruikt. Wij verzamelen alleen de algemene gegevens en informatie die uw browser naar onze server stuurt. Wij verzamelen gegevens en informatie die technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en die de stabiliteit, de veiligheid en het voorkomen van gevaar in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen, zoals

 • IP-adres,
 • Datum en tijdstip van toegang tot de website
 • gebruikte browsertypes en -versies
 • het gebruikte besturingssysteem en zijn interface
 • Internetpagina van waaruit een toegangssysteem
 • onze website bereikt (zogenaamde referrer)
 • subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
 • Internetprovider van het toegangssysteem

en andere soortgelijke gegevens en informatie.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in dit verband is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

The DIVISION trekt geen conclusies over u als betrokkene bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie.

 

Overdracht van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, brief een DSGVO,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO is noodzakelijk voor het instellen,
 • uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens, indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DSGVO, en
 • Dit is wettelijk toegestaan en is conform artikel 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO verplicht voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Rechten van de betrokkene

Als persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten ten opzichte van The DIVISION, zoals toegekend door de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO):

 • Recht van toegang tot de betrokken persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 15, lid 1, DSGVO.
 • Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens overeenkomstig artikel 16 van de DSGVO.
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten) van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, overeenkomstig artikel 17 van de DPA.
 • Recht om de verwerking te beperken overeenkomstig artikel 18 van de FADP.
 • Recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 DSGVO.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking overeenkomstig artikel 21 DSGVO, voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de DSGVO.
 • Daarbij vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet mogen verwerken.
 • In geval van bezwaar zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze dwingende redenen tonen om de verwerking voort te zetten die het waard zijn om beschermd te worden.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van reclame en gegevensanalyse in overeenstemming met artikel 21 lid 3 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Recht om geen geautomatiseerde beslissingen te nemen.

Adres en openingsuren

Voor alle andere vragen is de Autoriteit elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 12u00.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue des Printers 35, 1000 Brussel

    +32 (0)2 274 48 00
    +32 (0)2 274 48 35
    contact(at)apd-gba.be